ფინანსები
25/06/2020

მაისში საბანკო სექტორის აქტივები 0.67%-ით გაიზარდა

მაისში, წინა თვესთან შედარებით, საბანკო სექტორის  მთლიანი აქტივები (მიმდინარე ფასებში) 331.16 მლნ ლარით, ანუ 0.67%-ით გაიზარდა (გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე 1.12%-ით). 2020 წლის 1-ელი ივნისისათვის 49.45 მლრდ ლარია.

საბანკო სექტორის სააქციო კაპიტალი 5.13 მლრდ ლარს შეადგენს, რაც კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივების 10.37%-ია.

2020 წლის პირველი ივნისის მდგომარეობით, საქართველოს საბანკო სექტორი 15 კომერციული ბანკითაა წარმოდგენილი; მათ შორის 14 - საწესდებო კაპიტალში უცხოური კაპიტალის მონაწილეობით.

ბიზნესპარტნიორი