ეკონომიკა
18/11/2022

უმუშევართა რაოდენობა საქართველოში 19.3%-ით შემცირდა