ენერგეტიკა
01/08/2020

ჰესების გამომუშავებული ელექტროენერგიის მოცულობა მცირდება

საქართველოში ჰიდროელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის მოცულობა მცირდება.

2020 წლის პირველ ნახევარში ადგილობრივი გენერაციის წყაროებიდან მიღებულმა ელექტროენერგიამ 4.36 მილიარდი კილოვატ საათი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით თითქმის 9%-ით ნაკლებია. ენერგეტიკული რესურსების განვითარების ეკონომიკური გავლენა განათლების საერთაშორისო ცენტრმა გაანალიზა. რა რეკომენდაციები აქვთ ენერგეტიკოსებს ქვეყნის ენერგოდამოკიდებლობის შესამცირებლად.