ფინანსები
04/05/2022

ბანკების რეიტინგი ვალუტის ყიდვა-გაყიდვიდან მიღებული მოგებით

სავალუტო ვაჭრობით ბანკებისთვის მარტი თებერვალზე მომგებიანი აღმოჩნა. ვალუტის ყიდვა-გაყიდვიდან (საკონვერსიო ოპერაციები) 60 მლნ ლარამდე  მიიღეს (02/2022 – 38.7 მლნ; + 55% m.m).  თუმცა სავალუტო სასხრების გადაფასებიდან 25 მლნ ლარის ზარალს თუ გავითვალისწინებთ, Q1/2022-ში  მარტზე მომგებიანი თებერვალი იყო, 44 მილიონიანი ამონაგებით.

მარტის მომგებიანობას ვითიბი აკორექტირებს, საკონვერსიო ოპერაციებიდან  27 მლნ ლარამდე ზარალით. სანქცირებული  ვითიბის შვილობილ ბანკს თებერვალშიც ზარალი ჰქონდა, 9 მლნ ლარამდე.

უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმისთვის ვითიბის ოპერატიულად სანქცირებას სებ-ის ოპერატიული ნაბიჯი მოყვა, დეპოზიტების  სხვა ბანკებში  გადატანით. შემდეგ სასესხო პორტფელიც გასხვისდა.

ბანკები ვალუტის ყიდვა-გაყიდვიდან მიღებული მოგება (ზარალით)

 

$£€/₾ Q1/2022

01/2022

მლნ ₾

მლნ ₾

თიბისი ბანკი

58,802

12,762

საქართველოს ბანკი

56,694

9,433

ბაზისბანკი

9,598

1.255

ლიბერთი ბანკი

8,297

0.120

პროკრედიტ ბანკი

6,513

1,421

 წყარო: სებ-ი & ბანკები

Businesspartner