ფინანსები
14/09/2021

BOGG-მა დივიდენდისა და კაპიტალის განაწილების პოლიტიკა განაახლა

საქართველოს ბანკის ჯგუფი PLC (BOGG) დივიდენდისა და კაპიტალის განაწილების პოლიტიკის განახლებაზე აცხადებს.

ჯგუფის წინა დივიდენდების პოლიტიკა მიზნად ისახავდა ყოველწლიურად მოგების 25-40%-ის გადახდას. განვითარებადი მაკროეკონომიკური სიტუაციისა და საშუალოვადიანი ზრდის მოსალოდნელი დონის გათვალისწინებით, საბჭომ მიზნობრივი გადახდის კოეფიციენტი წლიური მოგების 30-50%-მდე გაზრდის შესახებ მიიღო გადაწყვეტილება.

დივიდენდები გადაიხდება ნახევარწლიურად, ხოლო შუალედური დივიდენდი მოსალოდნელია ნაღდი ანგარიშსწორებით და წარმოადგენს ნორმალურ პირობებში, წლის მთლიანი დივიდენდის დაახლოებით 40%-ს.

არჩილ გაჩეჩილაძის თქმით, პანდემიის განმავლობაში, მიუხედავად ეკონომიკური აქტივობის მნიშვნელოვანი არასტაბილურობისა, საქართველოს ბანკის ჯგუფი გავიდა შესანიშნავ საოპერაციო მაჩვენებლებზე, აქვს ზრდის მაღალი დონე, კარგად მართული ხარჯები, აქტივების ხარისხი და რისკების მართვა.

“ამ ყველაფერმა მაღალი მომგებიანობის უზრუნველყოფა და შიდა კაპიტალის გამომუშავების მაღალი დონე განაპირობა, ხოლო კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტი შენარჩუნებულია მინიმალურ მარეგულირებელ მოთხოვნებთან.

ქართული მაკროეკონომიკური გარემოს სიძლიერე იყო ისეთი, რომ გაიზარდა მოთხოვნა სამომხმარებლო, მიკრო და მცირე და საშუალო საწარმოების სექტორში, შესაბამისად, უახლოეს მომავალში დაკრედიტების ზრდის უფრო მაღალ დონეს ველოდებით. ამჟამად საბჭო ელოდება გადახდის თანაფარდობას, დაახლოებით 35-40%–ის ოდენობით მომდევნო ორი წლის განმავლობაში,“ – განაცხადა ჯგუფის აღმასრულებელმა დირექტორმა არჩილ გაჩეჩილაძემ.