ფინანსები
16/10/2020

დავალიანების სანაცვლოდ ბანკებს მსესხებლის 456 მლნ-ის ქონება დარჩათ

საბანკო სექტორში მსესხებლების ქონება გაიზარდა. კლიენტის გადაუხდელი დავალიანების სანაცვლოდ 456 მლნ ღირებულების ქონებაა მისაკუთრებული (19MO8–386 მლნ)

სებ-ის ფინანური ანგარიშით, რეზერვების გამოკლებით 230 მლნ-ის და 182 მლნ-ის ქონებაა.

 

H1/2020(მლნ ₾)

H1/2020(მლნ ₾)

საქართველოს ბანკი

98

76

თიბისი ბანკი

76.8

54.8

ბანკი ქართუ

16.6

24.6

ლიბერთი  ბანკი

43.1

60

წყარო: კომერციული ბანკები (სებ-ის კრებსითი მონაცემი -165.2 მლნ 2020 წლის 8 თვის პერიოდს ასახავს, ბანკების 6 თვეს)

სესხის უზრუნველყოფაში ჩადებული ქონება მიკუთრებამდე, უიმედო ვალების პორტფელში ხვდება, რისთვისაც ბანკს ზედამხედველი 100%-ს არეზერვებინებს. პანდემიის შემდეგ კი დამატებითი ბუფერიც შექმნილია.