ფინანსები
03/05/2022

"პაშა ბანკი" ზარალს ამცირებს

"პაშა ბანკს" სავალუტო სესხების პორტფელი შეუმცირდა, 27%-ით შეუმცირდა, ლარის 10%-ით გაეზარდა. 1 აპრილისთვის (Q1/2022) 328.4 მლნ ლარის პორტფელში 117 მილიონი ლარის სესხებია და 70 მლნ აშშ დოლარის (მიმდინარე ფასებში) (Q1/2021 – ₾ 92 მლნ;  $78მლნ).

პაშას სესხებიდან შემოსავლები წლიურად 13.6%-ით, 7.5 მლნ ლარამდე აქვს გაზრდილი. მ.შ ფიზიკური პირების დაკრედიტებიდან 1.3 მლნ ლარამდეა და დანარჩენი ბიზნესის დაფინანსებიდან აქვს.1 აპრილისთვის ბანკის ზარალი -1,361,309 ლარია. (Q1/2021 – 1.282 მლნ)

აზერბაიჯანული ბანკი, 60 მლნ ლარის კაპიტალით, აქტივების მიხედვით,  მე-1 პოზიციაზეა (საბაზრო წილი: 0.8%) და ბაზარზე მე-2 ბრენდით რე/ბანკიტაც არის წარმოდგენილი.

 

 

Q1/ 2022  ₾

სესხები

328,351,002

სა% შემ,ოსავლები

7,482,325

მ.შ  ბიზნესდაკრედ.

6.200.000

ვაჭრობა/მომსახურება

2,874,189

მშენებლობა

741,783

ენერგეტიკა

478,448

აგროსექტორი

172,638

წყარო: ბანკი

Businesspartner