ფინანსები
23/02/2021

საფონდო ბირჟაზე ობლიგაციებით ვაჭრობა გააქტიურდა

ობლიგაციებით ვაჭრობა გააქტიურდა. 2021 წლის 8 იანვრიდან 22 თებერვლის ჩათვლით, ქართული კომპანიების ობლიგაციებზე 1.133 მლნ დოლარის გარიგებაა დადებული. ინვესტორებმა 1 104 ფასიანი ქაღალდით ივაჭრეს, სულ 12 გარიგება დაიდო.

კომპანიები გარიგებების მიხედვით:

„საქართველოს ქონების მართვის ჯგუფი“ - 253 414 დოლარი / 250 ობლიგაცია

„საქართველოს უძრავი ქონება“ - 788 996 დოლარი / 767 ობლიგაცია

"საქართველოს სალიზინგო კომპანია" - 90 454 დოლარი / 87 ობლიგაცია