ფინანსები
13/01/2022

"სილქ როუდ ბანკს" დეპოზიტები შეუმცირდა

სილქ როუდ ბანკს სარეზერვო მოთხოვნა გაეზარდა. დეპოზიტების პორტფელის დოლარიზაცია, 2021-ის ბოლოს, 40% ზღვრამდე ვერ შეინარჩუნა (1.05.2021-30.5%), ბოლო თვეებში 55%-მდე გაეზარდა.

როგორც იცით, 6 თვის წინ ამოქმედებული სებ-ის სარეზერვო მოთხოვნით, ბანკს, დეპოზიტების მაღალი ლარიზაციის (>60%) კოეფიციენტით, უცხოურ ვალუტაში მოზიდულ სახსრებზე  სარეზერვო ნორმა, 25%-დან 10%-მდე უმცირდება, რაც საოპერაციო რესურსებს უზრდის. 

სამაგიეროდ იანვრიდან CICR (არაჰეჯირებული სავალუტო საკრედიტო რისკის ბუფერი)  შეუმსუბუქდა, დაბალდოლარიზებული საკრედიტო პორტფლის გამო 40%-მდე დოლარიზებისას რისკი წონა 40%-ს უტოლდება (ყოველ  დამატებით 1%პ-ზე კი ბანკებს 3%-ით მეტი კაპიტალი  მოეთხოვება).

2021-ის ანგარიშის თანახმად, სილქ როუდ ბანკი წელს ₾1 მლნ-მდე მოგებით ასრულებს.

 

01.01.2022

01.05.2021

აქტივები

90 882 788

85 300 000

სესხები

15 968 819

12 589 000

დეპოზიტები

  9 589 540

16 300 000

მოგება (ზარალი)

     828 931

 (1 156 792)

წყარო: კომერციული ბანკი