ფინანსები
23/06/2022

თიბისი ყველა ბანკზე მომგებიანია

კაპიტალზე მომგებიანობით თიბისი ბანკი ბაზრის ლიდერია. 1 ივნისისთვის (01.06.2022) ROE 26.7%-ია (+0.4%პ m.m). იანვარ-მაისი ბანკმა 357,4 მლნ-მდე მოგებით დაასრულა და მომგებიან ბანკებში (11 ბანკის მოგება: ₾747 მლნ) 47.7% წილით №1 –ია.

კაპიტალზე მთლიანი სექტორის უკუგება, 01.05.2022-ის მდგომარეობით, ვითიბის -48%-მდე გაურასებული კოეფიციენტის ხარჯზე 20.3%-იან ნიშნულზეა (L/m – 19,6%).

                          01.06.2022    -  01.01.2022 (000 ₾/%)

აქტივები

23,912,495

23,405,201

საზედამხ. კაპიტალი

4,300,631

4,102,927

წილი აქტივებით

38.2%

38.6%

Fund cost*

34.8%

34%

წყარო: სებ-ი და ბანკი 

 *დეპოზიტებზე გადახდილი პროცენტები/შემოსავალთან

Businesspartner