სოფლის მეურნეობა
02/03/2023

GALT&TAGGART: ერთწლიანი და მრავალწლოვანი კულტურების წარმოების სექტორი ზარალზეა

ერთწლიანი და მრავალწლოვანი კულტურების წარმოების სექტორი ზარალზეა.

2021 წელს ერთწლიანი კულტურების მწარმოებლების წმინდა ზარალმა 37 მლნ ლარი  შეადგინა. GALT&TAGGART-ის მიმოხილვის მიხედვით, კომპანიები რომლებიც ამ მიმართულებით საქმიანობენ, ჯერჯერობით ინვესტირების ეტაპზე არიან. მათი მხრიდან ფიქსირებულ აქტივებში გასული 5 წლის განმავლობაში ჯამურად 232 მლნ ლარი იქნა ინვესტირებული.

რაც შეეხება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი კულტურების წარმოებას, ამ მიმართულებით 1 025 კომპანია ოპერირებს, საიდანაც მსხვილი კომპანიების წილი მხოლოდ 0.2%-ია. კომპანიების 98%-მდე მცირე, ხოლო 1.9% საშუალო ზომისაა.

აღსანიშნავია, რომ ბოლო ათწლეულია საქართველოში სოფლის მეურნეობის წილი მთლიან შიდა პროდუქტში 7%-დან 9%-მდე მერყეობს.

GALT&TAGGART-ის კვლევის თანახმად, 2022 წლის 9 თვეში ეს მაჩვენებელი 7.6% იყო. საინვესტიციო ბანკის მიმოხილვის თანახმად, სოფლის მეურნეობის წილი საქართველოს მშპ-ში შესადარისი ქვეყნების მსგავსია.