სოფლის მეურნეობა
23/04/2021

საქართველოში მეთესლეობის სამოდელო მეურნეობა გაიხსნა

საქართველოში მეთესლეობის სამოდელო მეურნეობის გაიხსნა.

პროექტი კარტოფილის საერთაშორისო ცენტრისა და USAID-ის პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება.

მეურნეობა საქართველოში USAID-ის კარტოფილის პროგრამის ერთი ნაწილია, რომელიც ქვეყანაში კარტოფილის სათესლე სისტემების გაუმჯობესების მიზნით მრავალმხრივ ინტერვენციას გულისხმობს.

კარტოფილის პროდუქტიულობის დონე ქვეყანაში ამ დროისთვი დაბალია სათესლე კარტოფილის დაავადებებისა და მავნებლების, ასევე ჯანსაღი სარგავი მასალის ნაკლებობის გამო.

პროექტის მხარეები იმედოვნებებ, რომ USAID-ის კარტოფილის პროგრამა საქართველოში გაზრდის პროდუქტიულობასა და მცირე ფერმერების კარტოფილის სარეალიზაციო ღირებულებას სათესლე კარტოფილის წარმოების ინოვაციური 3G ტექნოლოგიის გამოყენებით:

G1 ორიენტირებულია ინ-ვიტრო ლაბორატორიებზე და სასათბურე წარმოებაზე.

G2 განეკუთვნება ღია გრუნტში წარმოებას კერძო სექტორის პარტნიორების ნაკვეთებში სათბურებიდან და ღია გრუნტიდან გადარგული მასალის გამოყენებით.

G3 წარმოადგენს კერძო სექტორის პარტნიორების ნაკვეთებიდან მიღებული თესლიდან ფერმერების ნაკვეთებში კარტოფილის წარმოებას.

საერთო ჯამში, USAID-ის კარტოფილის პროექტი პირდაპირ პასუხობს საქართველოს მთავრობის ბოლოდროინდელ პრიორიტეტებს, პანდემიის კოვიდ-19-ის პირობებში ქვეყნის მდგრადობის გამტკიცების თვასაზრისით.