ტურიზმი
28/02/2020

რაჭაში ახალი დაცული ტერიტორია დაარსდება

რაჭაში, ონის მუნიციპალიტეტში ახალი დაცული ტერიტორია დაარსდება, ფართობი 52 191 ჰექტარი იქნება.

უკვე მომზადებულია „რაჭის ეროვნული პარკისა და შოვის აღკვეთილის შექმნისა და მართვის შესახებ“ კანონპროექტი.

რაჭაში დაცული ტერიტორიების დაარსების შესაძლებლობის შეფასების მიზნით, ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდმა (WWF) 2018-2019 წლებში კვლევა ჩაატარა. შეფასდა და განისაზღვრა გეგმარებითი დაცული ტერიტორიების სავარაუდო საზღვრები.

რაჭაში დაცული ტერიტორიების დაარსებას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე. თომა დეკანოიძე ამბობს, რომ ეს ერთი მხრივ, ხელს შეუწყობს ბიომრავალფეროვნების დაცვას, მეორე მხრივ, ეკოტურიზმის განვითარებას და ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

საქართველოს დაცული ტერიტორიები მიმდინარე წელს 100 000 ჰექტარით გაიზრდება.

შეიქმნება ურუშეთის ეროვნული პარკი. 4 000 ჰექტარით გაფართოვდება ბორჯომი-ხარაგაულის დაცული ტერიტორია.

ამ დროისთვის დაცული ტერიტორიების ფართობი ქვეყნის ტერიტორიის 9.6%-ია.